Vedeli ste že, od 2.septembra máte možnosť požiadať o štátnu príspevok na dom vo výške až 8000€? Treba sa však poponáhľať. Príspevok získa prvých 500 žiadostí a záujem je veľký – do dnešného dňa (6.9.) ich Ministerstvo dopravy a výstavby SR eviduje už 328.

Na čo sa príspevok vzťahuje?

Jedná sa o príspevok na dom s takmer nulovou spotrebou energie. Čo to znamená?
Od 1.1.2020 u nás začnú platiť záväzky plynúce z novelizovanej smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov. Po tomto dátume budú musieť všetky nové budovy dosiahnuť takmer nulovú spotrebu energie a spĺňať energetickú triedu A0. Táto smernica tiež určuje aby sa určité množstvo energie získalo z obnoviteľných zdrojov.
Potreba energie na vykurovanie je v energetickej triede A0 za rok menej ako 54 kWh/ m². Domy s takmer nulovou spotrebou energie by nemali spotrebovať viac než 20,4 kWh/m².
Budova musí prostredníctvom svojej konštrukcie akumulovať čo najviac tepelnej energie. Túto požiadavku možno dosiahnuť použitím dostatočnej hrúbky izolácie podlahy, fasády, stropu a strechy. Obalová konštrukcia domu musí zamedziť tepelným stratám v čo najväčšej možnej miere. Taktiež je dôležité minimalizovať straty energie pri výrobe tepla a v rozvodoch vykurovacích médii od zdroja po miesto odovzdania. Na to je potrebné využívať lokálne vykurovacie telesá a prietokové ohrievače na výrobu teplej vody.

Podmienky pre získanie príspevku

  • stavba spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou spotrebou energie – jeho primárna energia je v energetickej triede A0
  • stavba sa nachádza na území Slovenskej republiky a je výlučne využívaná na bývanie
  • maximálna podlahová rozloha je 200m²
  • kolaudácia prebehla po 31.12.2014
  • na stavbu nebola v minulosti poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a nebol poskytnutý príspevok na rodinný doma na základe podanej žiadosti v predchádzajúcich výzvach

Ako na to?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo formulár na podanie žiadosti ktorý treba vyplniť a priložiť k nemu násedné dokumenty:
  • Projektová dokumentácia rodinného domu
  • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • Fotodokumentácia
viac informácii nájdete na stránke www.zatepluj.sk