Pri návšteve našej internetovej stránky chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane vašej osobnej sféry prikladáme vysoký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme vo vzťahu k zákazníkovi za mimoriadne dôležitú. Cieľom nasledovných ustanovení, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, je informovať vás o našom zaobchádzaní, používaní a poskytovaní vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: STRECHANET s.r.o
Registrácia: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77548/B, Okresný súd: Bratislava I
Sídlo: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO:  46 443 21
Zast:  Peter Serej – konateľ

 

Základ pre spracovanie osobných údajov

 

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Ako a za akým účelom zbierame a Vaše osobné údaje

Kontaktné formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov alebo prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky, osobne na prevádzke, prostredníctvom listu alebo iným spôsobom, budú nami samozrejme spracované dôverne. Vaše údaje používame výlučne za účelom spracovania vašej požiadavky. Poskytnutie údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Súbory Cookies – webová analytika a marketing

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách.
Prostredníctvom bezpečnostných nastavení vášho prehliadača môžete tieto súbory zmazať, alebo si môžete sami vybrať, či sa Cookies budú ukladať, a to napríklad tak, že nebudete hneď od začiatku akceptovať žiadne Cookies alebo tieto budete akceptovať len na požiadanie, alebo sa rozhodnete, že Cookies budú po každom ukončení prehliadania webových stránok vymazané. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky.

 • Webová analytika – Google Analytics


Na našich stránkach využívame službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“), ktorá nám slúži na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti nášho webu za účelom skvalitnenia našich služieb a vášho online zážitku. Údaje získane pomocou technológie Google Analytics nie sú používané k osobnej identifikácii návštevníka tejto webovej stránky. Vaša IP adresa je pri vašej návšteve anonymizovaná (skrátená o posledné tri čísla). Tieto údaje sú uložené v prostredí Google Analytics po dobu dvoch rokov.

 

 • Webová analytika – Hotjar


Aby sme si vedeli lepšie predstaviť a pochopiť vaše správanie na našom webe a vďaka tomu prispôsobiť vzhľad a funkcionalitu nášho webu, využívame službu Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd, Level 2 (St. Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000 Malta). Vďaka tejto službe vieme zistiť koľko času strávite na ktorej stránke, na ktoré tlačítka ste sa rozhodli kliknúť, ktoré naopak obchádzate. Služba Hotjar využíva Cookies a získava údaje ako: anonymizovaná IP adresa (skrátená o posledné tri čísla),typ zariadenia, veľkosť obrazovky, použitý prehliadač a jazyk v ňom nastavený, krajinu z ktorej sa pripájate. Identifikácia vašej osoby nami alebo poskytovateľom služby Hotjar nie je možná. Tieto údaje sú uchovávané do doby pokiaľ ich nezmažeme, maximálne však po dobu 30 dní.Ak si neželáte, aby sme vďaka vašej návšteve mohli zlepšiť prostredie našej webstránky, môžete zakázať službe Hotjar zaznamenávať vašu návštevu tu.

 

 • Marketing – Google Adwords Remarketing, Google Conversion Tracking

Táto webová stránka používa vzdialený konverzný nástroj k anonymnej internej analýze efektivity nasadenej reklamy – Google Conversion Tracking. Ak sa dostanete na našu webovú stránku kliknutím na reklamný banner (inzerát) umiestnený na inej webovej stránke, uloží sa do vášho prehliadača súbor Cookie. Cez tento súbor rozpoznáme len to, že ste sa dostali na našu stránku po kliknutí na tento reklamný banner. Platnosť tohto súboru Cookie je 45 dní.

Cookies používame aj z dôvodu, aby mohol byť váš počítač v budúcnosti rozpoznaný aj na iných webových stránkach, ktoré sú súčasťou reklamnej siete Google Display Network a to na základe informácií uložených v koncovom zariadení užívateľa (informácií o návšteve našich stránok, vrátane dátumu a času, predvoleného jazyka, typu prehliadača, operačného systému a pod.), s tým, aby vám tam mohli byť prezentované reklamy prispôsobené vašim predpokladaným záujmom.

Kategórie, podľa ktorých sa vám v celej reklamnej sieti Google Display zobrazuje reklama podľa vašich záujmov, si môžete prehliadnuť, odstrániť alebo pridať vo vašom prehliadači na Google v nastaveniach preferencií reklamy. Cez tento nástroj môžete používanie Cookies pre reklamy založené na vašich záujmoch v reklamnej sieti Google Display aj celkovo odmietnuť a to tým, že si v prehliadači stiahnete a nainštalujete plug-in pre deaktiváciu Cookies pre zobrazovanie reklám. Ďalšie informácie k osobnému nastaveniu reklám založených na záujmoch prostredníctvom prehliadača Google získate aj tu.

Na našich webových stránkach taktiež využívame remarketingové technológie od Google. Týmito technológiami môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných stránkach partnerskej siete Google. Remarketingové technológie Google tiež využívajú Cookies.

Pokiaľ si neprajete dostávať reklamu podľa vašich záujmov, môžete pomocou nastavenia v Google používanie Cookies pre tento účel deaktivovať, a to tak, že prejdete na túto stránku a tam deaktivujete funkciu buď podľa vašich záujmov alebo deaktivujete všetky reklamy Google.

Pokiaľ nechcete participovať na Google Conversion Tracking alebo Google Remarketing, môžete odmietnuť i na to potrebné ukladanie Cookies – napríklad cez nastavenie prehliadača, ktoré automaticky deaktivuje ukladanie Cookies. Cookies pre webové služby Google môžete tiež deaktivovať tým, že váš prehliadač nastavíte tak, aby boli blokované Cookies z domény „googleadservices.com“. Ďalšie informácie, ako aj informácie pre deaktiváciu webových služieb Google pre mobilné koncové prístroje získate tu.

Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby spoločnosti Facebook Inc (Facebook, Inc.
1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025) Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing.
Pomocou Facebook Conversion Pixels môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná.

Bližšie informácie o účelu a objemu získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako i možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia tak, aby sme čo možno najkomplexnejšie chránili vaše údaje pred neželaným prístupom tretích osôb. Popri zaistení prevádzkového prostredia využívame kódovanie. Vami uvedené údaje sú prenášané v šifrovanej podobe prostredníctvom protokolu SSL (Secure Socket Layer) a je overovaná ich autenticita, aby sa zamedzilo zneužitiu údajov tretími osobami. Zabezpečenie šifrovaním pomocou SSL rozpoznáte tak, že v stavovej lište vášho prehliadača je zobrazená ikonka uzamknutého zámku a riadok s adresou začína https… .

Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej
žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli
 • odvoláte svoj súhlas
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich
  osobných údajov len obmedzili
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu
 • vytvárania zákazníckeho profilu
  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • emailom na adrese: ochranaudajov@strechanet.sk
 • osobne na adrese našej spoločnosti: Strechanet s.r.o., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
 • poštou na adresu našej spoločnosti:Strechanet s.r.o., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás
budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.