Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 7. november 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

STRECHANET s.r.o
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
Slovensko
E -mail: ks.tenahcerts@vojaduanarhco
Telefónne číslo: 0917 670 657
VAT ID: SK2023391942

Právny zástupca (zástupcovia) STRECHANET s.r.o :

Peter Serej

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Oddiel: Sro, Okresný súd: Bratislava I pod licenciou alebo registračným číslom:

77548/B

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.